Svetoznámy maďarský vynález na ochranu pred elektrosmogom

Ak v každodennom živote pociťujeme neustále bolesti hlavy a podráždenosť, zvyčajne máme podozrenie na začínajúce ochorenie, alebo na vplyv zo zmeny počasia a frontov. Nemali by sme však ignorovať škodlivé účinky elektrosmogu, ktorý je neustále prítomný v našich životoch. Nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné žiarenie, ktoré zasahuje naše telo vo forme elektrosmogu, nás neviditeľne obklopuje a zanecháva stopy v našom organizme. Vďaka maďarskému vynálezu sa však pred ním môžeme chrániť. Jánosa Juhásza, výskumného vývojára technického ochranného systému SHS, motivoval fenomén Černobyľ k spusteniu 25 rokov starej inovácie, ktorá je dnes funkčným a medzinárodne uznávaným systémom ochrany pred žiarením.

Spoločne s kolegami vyvinuli takzvanú technológiu ochrany budov, ale ich systém sa dá použiť v aute alebo aj v mobilnom telefóne. Vzduch zaťažujeme elektrosmogom. V dobe digitalizácie a robotizácie je na Zemi približne 8 miliárd mobilných telefónov. O tieto zaujímavé údaje sa s Lokálom podelila výskumníčka radiácie Marianna Juhászné Molnár, kolegyňa a manželka Jánosa Juhásza. Základom nebezpečenstva elektrosmogu je porucha bunkovej komunikácie. S digitálnou záťažou sme stratili energiu prírode blízkeho stavu, čo sa prejavuje fyzickými symptómami. Čoraz viac ľudí trpí elektrohypersenzitivitou, depresiami, autizmom, dekoncentráciou, únavou, poruchami spánku, hučaním v ušiach nejasného pôvodu, bolesťami hlavy, podráždenosťou, nezáujmom a väčšina príznakov sa, žiaľ, vyskytuje už u detí. Medzi príčiny môže patriť elektrosmog ako zdroj stresu. Výskumy medzinárodných inštitúcií pre výskum elektrosmogu jasne ukazujú, že žiarenie ako hlavný rizikový faktor môže prispieť k vzniku všetkých chorôb. Svojou prítomnosťou komplikuje liečbu a je zdrojom istých ochorení. WHO zaradila elektrosmog medzi hlavné rizikové faktory, do rovnakej karcinogénnej kategórie 2B, ako fajčenie alebo alkohol. Problémom nie je vývoj, ale jeho rýchly nárast, medzi ochranou a vývojom je obrovská priepasť. Odborníkmi vyvinutá technológia systému SHS je navrhnutá tak, aby merateľne znížila žiarenie v budovách a premenila ho na vyhovujúcu prirodzenú frekvenciu a teplo, čím budova získa neviditeľnú auru, v ktorej sa elektrosmog zníži pod úroveň zdravotného rizika. Inštalácia filtra sa začína diagnostikovaním budovy pomocou akreditovaných meracích prístrojov a následným znížením všetkých parametrov žiarenia pod limitné hodnoty. Po troch týždňoch sa vykonajú kontrolné merania, ktoré potvrdia, že budova je oficiálne zelená. Táto možnosť funguje nielen na úrovni inštitúcií, ale účinná je aj lokálna ochrana, či už v aute, lietadle, vo verejnej doprave alebo dokonca v mobilnom telefóne.

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
10.9.2023
Svetoznámy maďarský vynález na ochranu pred elektrosmogom

Ak v každodennom živote pociťujeme neustále bolesti hlavy a podráždenosť, zvyčajne máme podozrenie na začínajúce ochorenie, alebo na vplyv zo zmeny počasia a frontov. Nemali by sme však ignorovať škodlivé účinky elektrosmogu, ktorý je neustále prítomný v našich životoch. Nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné žiarenie, ktoré zasahuje naše telo vo forme elektrosmogu, nás neviditeľne obklopuje a zane