laboratory logo

Laboratórium verkotán

Účinnosť všetkých našich nových produktov radiačnej ochrany, ktoré sú výsledkom nášho výskumu a vývoja, bola potvrdená vo fínskom akreditovanom laboratóriu Verkotan pomocou nezávislých meraní.

Vedci a fyzici laboratória Verkotan disponujú so špičkovými technológiami, meracími systémami a vedomosťami. V takýchto laboratórnych podmienkach boli merané a testované aj zariadenia Nokia.

Viac o Verkotan