Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagnetické polia, či sú prirodzené alebo umelo vyvolané žiarenia, ktoré spúšťajú stres v ľudskom tele tým, že ovplyvňujú pokojový stav buniek a tým negatívne znižujú potenciál bunkovej membrány.

Ako na nás vplýva elektrosmog ak nič necítime?

Tieto škodlivé účinky môžu spôsobiť rôzne choroby alebo zvýšiť ich riziko. Ich prítomnosť možno nájsť všade tam, kde sa používajú elektrické spotrebiče, ale v malých množstvách sa vyskytujú aj v prírode. Živé organizmy boli vždy vo vzájomnej interakcii s elektromagnetickými javmi, totiž časť žiarenia, ktoré nás obklopuje, pochádza z prírodných zdrojov. Príkladmi takýchto prírodných zdrojov sú kozmické žiarenie, rádiofrekvenčné signály pochádzajúce zo Slnka alebo rádiofrekvenčné impulzy generované bleskom.

Keďže účinky elektromagnetického znečistenia necítime priamo a fyzické príznaky sa neobjavujú okamžite, je ťažké stanoviť a spojiť hlavné príčiny. Bolo by dobré, keby sa príznaky obmedzili napr. len na prechladnutie, ale keďže tieto účinky sú trvalé a môžu byť všadeprítomné, biologický merač nášho tela sa nakoniec preklopí od nahromadeného stresu. Keďže príznaky nerozpoznáme, spájame ich s každodenným stresom a vírusmi. Veď tak je to najľahšie.

project img

Za posledných 40 rokov sa úroveň radiácie priemerného obyvateľa mesta zvýšila asi na 350-násobok prirodzenej úrovne. To je dôvod, prečo sa ľudia už dlho zaoberajú otázkou: Aké sú biologické účinky elektromagnetického žiarenia? Ako sa dajú merať? Je bezfarebné. Bez zápachu. Nedá sa vyhmatať. Nemáme zmyslový orgán, ktorým by sme mohli cítiť alebo zažiť jeho prítomnosť...

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
11.3.2024
Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagne