Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraciame na lekársku komunitu, na osoby zodpovedné za verejné zdravie, na politikov a na verejnosť.

V posledných rokoch sme zaznamenali dramatický nárast závažných a chronických ochorení u našich pacientov, najmä: poruchy učenia, koncentrácie a správania u detí (napr. hyperaktivita) nízky alebo vysoký krvný tlak, ktoré sú čoraz ťažšie kontrolovateľné liekmi,  srdcové arytmie, infarkt a mozgová príhoda u čoraz mladších ľudí, degeneratívne ochorenia mozgu (napr. Alzheimerova choroba) a epilepsia, onkologické ochorenia, ako je leukémia a nádory mozgu. Okrem toho sme zaznamenali rastúci počet rôznych porúch, ktoré pacienti často nesprávne diagnostikujú ako psychosomatické, napríklad:  bolesti hlavy a migrény, chronická únava, vnútorný nepokoj, nespavosť,  únava počas dňa, hučanie v ušiach, náchylnosť na infekcie, nervové a svalové bolesti, ktoré sa nedajú vysvetliť bežnými príčinami. Tieto sú najzjavnejšie príznaky.  Zvyčajne poznáme životné prostredie a návyky našich pacientov. Po položení cielených otázok môžeme zistiť, že existuje časová a priestorová súvislosť medzi vznikom ochorenia a prítomnosťou nejakej formy rádiofrekvenčného žiarenia. Na základe našich každodenných skúseností sa domnievame, že jednou zo základných príčin tohto fatálneho vývoja je zavedenie technológie mobilných telefónov v roku 1992, ktorá sa odvtedy veľmi rozšírila, a takisto dostupnosť bezdrôtových digitálnych telefónov štandardu DECT od roku 1995. Žiarenie zvyšuje riziko už prítomných chemických a fyzikálnych záťaží prostredia, zaťažuje imunitný systém a môže vyradiť z činnosti ešte fungujúce vyrovnávacie protiregulačné mechanizmy organizmu. Obzvlášť sú ohrozené tehotné ženy, deti, dospievajúci, starší a chorí ľudia.

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
11.3.2024
Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagne