Ako sa váš domov stane zelenou budovou z hľadiska žiarenia?

SHS protokol o meraní žiarenia a ochrane

V zmysle nariadenia vlády č. 209/2016 Z. z. (ďalej len: Nariadenie), je povinné vykonať hodnotenie rizika v súvislosti s elektromagnetickou expozíciou. Túto povinnosť stanovili všetky členské štáty EÚ v súlade s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ z roku 2013.
Viac o nariadení

Ako sa váš domov stane zelenou budovou z hľadiska žiarenia?

project img
1.

Meranie žiarenia

Meranie žiarenia sa vykonáva certifikovanými meracími prístrojmi podľa medzinárodnej normy, meranie, dokumentácia protokolu a technické odporúčania na ochranu sa vykonávajú na základe zavedeného protokolu. Je to proces založený na medzinárodných štandardoch, v dôsledku čoho nami používaný systém ochrany je v súlade so SBM 2015 Medzinárodné odporúčanie biológie budov.

Cena merania
+ cena obhliadky
200€

Meriame parametre elektrosmogu (elektrické pole, magnetické pole, hustotu vysokofrekvenčného výkonu), rádioaktívne žiarenie, geokozmické patogénne deformácie (vodné toky a magnetické polia Hartmanovej mriežky)

Prístrojový park

project img

Nízkofrekvenčné elektrické alebo magnetické pole (1Hz-400KHz)

project img

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia (100KHz-6GHz)

project img

Meranie dávky rádioaktívneho radónu

project img

Napätie vzdušného priestoru v porovnaní so zemným potenciálom

3.

Vyhodnotenie podľa anomálií

Zdravotné riziká stanovujeme podľa hraničných hodnôt medzinárodného odporúčania biológie stavieb SBM 2008/2015.

Žiadne obavy
Najvyšší stupeň opatrnosti
Elektrické pole <1 V/m
Napätie v porovnaní s potenciálom pôdy<10 mV
Hustota vysokofrekvenčného výkonu<0,1 µW/m²
Magnetická indukcia<20 nT
Radón, rádioaktivita (%) (%)<0.3µSv/h
Geomagnetické pole (%)<10%
Mierne
Z opatrnosti, najmä v prípade citlivých a chorých ľudí, sa treba chrániť pred takýmito vplyvmi.
Elektrické pole 1-5 V/m
Napätie v porovnaní s potenciálom pôdy10-100 mV
Hustota vysokofrekvenčného výkonu0,1-10 µW/m²
Magnetická indukcia20-100 nT
Radón, rádioaktivita (%) (%)50-70%
Geomagnetické pole (%)10-20%
Vážne
Sú vyžadované opatrenia. Neprijateľné. Môžu sa vyvinúť biologické účinky, zdravotné problémy.
Elektrické pole 5-50 V/m
Napätie v porovnaní s potenciálom pôdy100-1000 mV
Hustota vysokofrekvenčného výkonu10-1000 µW/m²
Magnetická indukcia100-500 nT
Radón, rádioaktivita (%) (%)70-100%
Geomagnetické pole (%)20-50%
Extrémne
Tieto hodnoty sú dôvodom na okamžité a dôsledné konanie.
Elektrické pole >50 V/m
Napätie v porovnaní s potenciálom pôdy>1000 mV
Hustota vysokofrekvenčného výkonu>1000 µW/m²
Magnetická indukcia>500 nT
Radón, rádioaktivita (%) (%)>100%
Geomagnetické pole (%)>50%
4.

V prípade vážnych a extrémnych obáv pripravíme cenovú ponuku pre efektívne riešenie

Meranie žiarenia v priemernom byte v Budapešti a údaje merané s inštalovanou ochranou budovy SHS

5.

Určíme dátum inštalácie ochranného systému

Vyhotovené zo špeciálnej vysoko jemnej nehrdzavejúcej ocele, pomocou presného nástroja na povrchovú úpravu, povrchovým laserovým gravírovaním, špeciálnou technológiou. Po prístrojovom meraní a objednaní určíme umiestnenie a počet kusov zariadenia spolu s majiteľmi. Požadované množstvo je 1 ks na 100 m2.

rezonator veľkosť
project img
6.

Inštaláciu vykonávajú dvaja inžinieri. S dvoma hlavnými prvkami technológie cez centrálnu jednotku budovy napojíme k vode v potrubiach vykurovacieho systému 1 meter vysoký, 40 cm široký, 15 cm hlboký rezonátor a jednotku riadenia podľa expozície žiarenia jednotlivých miestností. Nevyžadujú sa žiadne činnosti, ktoré by narušili poriadok.

7.

Kontrolným meraním potvrdíme zníženie žiarenia

Inštaláciu vykonávajú dvaja inžinieri. S dvoma hlavnými prvkami technológie cez centrálnu jednotku budovy napojíme k vode v potrubiach vykurovacieho systému 1 meter vysoký, 40 cm široký, 15 cm hlboký rezonátor a jednotku riadenia podľa expozície žiarenia jednotlivých miestností. Nevyžadujú sa žiadne činnosti, ktoré by narušili poriadok.

8.

Porovnávací protokol o znížení žiarenia

9.

Zaradenie do zelenej zóny, bez elektrosmogu

Vydáme kvalifikáciu ZELENÁ zóna v súvislosti so žiarením, čo jednak predstavuje bezpečnosť z hľadiska zdravotných rizík a jednak výrazne zvyšuje hodnoty nehnuteľnosti. Poskytujeme 15 ročnú garanciu.

project img

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
11.3.2024
Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagne